Tegevusload ja registreeringud

FPR000256 tulekahjusignalisatsioonisüsteemide projekteerimine

EEP001838 telekommunikatsioonide, sideliinide ja nõrkvoolusüsteemide projekteerimine

EPE000584 telekommunikatsioonide, sideliinide ja nõrkvoolusüsteemide ekspertiiside koostamine

Politsei- ja Piirivalveameti poolt väljastatud tegevusluba valvesüsteemide projekteerimiseks, ehitamiseks ja hooldamiseks nr 1091