Itelec Consult OÜ pakub nõrkvoolusüsteemide alast konsultatsiooni- ja projekteerimisteenust. Eesmärgiks on pakkuda kvaliteetseid ja töökindlaid lahendusi. Selleks on ettevõte keskendunud ainult nõrkvoolu- ja automaatikasüsteemidele, mis võimaldab teemadesse sügavamat süvenemist. Spetsiifiliste või suuremate ja keerulisemate tööde korral konsulteerime selle ala parimate spetsialistidega.

Lisaks konsultatsiooni- ja projekteerimisteenusele teeme koostööd nõrkvoolualaste ehitusettevõtetega ja koostame valmis ehitatud projektidele teostusjooniseid. See annab meile lisaks teoreetilistele teadmistele rohkesti praktilisi teadmisi.

Ehitusprojektide koostamisel lähtutakse EVS, seadustest, heast tavast ja praktilistest kogemustest.

Koostame projekte nõrkvoolu- ja automaatikasüsteemidele eel-, põhi- ja tööprojekti staadiumites. Vajadusel kasutame oma töös BIM tehnoloogiat.