Teenused

 

Projekteerimise valdkonnad

 • Elamud, bürood ja haldushooned
 • Tootmishooned ja laod, katlamajad
 • Sotsiaalobjektid
 • Haridus- ja lasteasutused
 • Kultuurirajatised
 • Kaubandusettevõtted ja äriobjektid 
 • Ajaloolise väärtusega hooned ja muinsuskaitseobjektid 
 • Teed ja tänavad, parklad ja liiklussõlmed
 • Hoonesisesed- ja välised tehnovõrgud
 

Teenused

 • PROJEKTEERIMINE
 • BIM (Ehitise virtuaalne infomudel)
 • LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE
 • EKSPERTIISID
 • AUTORIJÄRELVALVE
 • KONSULTATSIOON

 

Nõrkvoolusüsteemide liigitus

 • Telekommunikatsioonisüsteemid
  • sideliinid
  • üldkaabeldus
  • arvuti- ja telefonivõrkude aktiivseadmed
  • TV-võrgud ja süsteemid, hotelli TV
  • fonolukusüsteem
  • kiirtelefonisüsteem (intercom)
  • raadiovõrgud (wifi, raadio lingid, telefonivõrgud)
 • Turvasüsteemid
  • valvesignalisatsioon
  • läbipääsusüsteem
  • perimeetri valve
  • videovalve
  • kaubakaitsesüsteem
 • Tuleohutussüsteemid
  • automaatne- tulekahjusignalisatsioonisüsteem
  • häireteadustuse helisüsteem
  • tuleohutussüsteemide (suitsueemaldussüsteemid) automaatika
 •  Muud infoedastussüsteemid
  • lokaalsed audio-video edastussüsteemid
  • konverentsi- ja tõlkesüsteemid
  • Heliedastussüsteemid
  • Ajanäidusüsteemid
  • videoprojektorid
  • infotablood
  • järjekorrasüsteemid
  • parkimissüsteem, rahakogumissüsteem
  • kliendiloendussüsteem
 • Eriotstarbelised nõrkvoolusüsteemid
  • isikuturvasüsteem
  • õekutsesüsteem
  • inva- appikutsesüsteem

 

Automaatikasüsteemide liigitus

 • Hooneautomaatika
  • Ventilatsioon
  • Jahutus
  • Küte
  • Arvestite näitude lugemine
  • Valgustus
  • Integratsioon
 • Tuleohutusautomaatika
  • Suitsueemaldus
  • toite monitooring
  • Tuleohutuse infopaneel

 

Autorijärelevalve

Sisaldab nõrkvoolusüsteemide projektile vastavuse kontrolli, mille teostamisel lähtutakse lähteülesannetest, standarditest ja seadustest.